Romania | Select other Country

Contact

Introdu codul de verificare în câmpul de mai jos. Dă click pe imagine sau pe săgeţile din dreapta dacă doreşti să vezi un nou cod.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Pharma Nord SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru reclamă, marketing şi publicitate. Refuzul dvs. determină neintroducerea dumneavoastră în baza noastră de date, dumneavoastră nemaiprimind în viitor informaţii despre produsele Pharma Nord SRL.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Pharma Nord ApS., Danemarca.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: Strada Balta Albina nr.4, etaj 2, sector 3, cod: 032622, Bucureşti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră vor fi transferate în Danemarca, în vederea activitatilor de reclamă, marketing şi publicitate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Pharma Nord SRL este operator de date cu caracter personal şi această prelucrare este înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal cu numărul: 32275.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Informaţii de contact

Pharma Nord SRL.
Strada Balta Albina nr.4, etaj 2
Sector 3
032622 Bucuresti

Telefon: (+40) 21.316.06.54